Hledání
Archiv

Počítačová hra jako nedílná součást informační společnosti

Aneb pomozme Radosťovi s bakalářskou prací na nám pařanům velmi blízké téma.
"Kdo tvrdí, že nikdy nepařil - paří ještě teď..."

Bakalářská práce se bude zabývat problematikou počítačových her jako artefaktu, který neoddělitelně patří k vývoji informačních technologií od samotného počátku a často předjímá budoucí trendy v HCI (Human Computer Interaction/Interface). Práce se proto zaměří na nejdůležitější znak počítačové hry, interface (herní rozhraní), které v podobě multimediální reprezentace (grafika, zvuk, force-feedback) umožňuje ovládání hry. Vývoj herních interfaců má významné ekonomické, sociální a kulturní aspekty, které je nutné zkoumat, abychom pochopili vývoj současných technologií (například vznik tzv . sociálního software).

Popis fenoménů, jako jsou modifikace her uživateli za účelem „lepší hry“ (tzv. patche, které nejsou vytvářeny programátory), softwarové pirátství a jeho specifika v této oblasti, problematika profesionálního hráčství, sociální dynamika společenství hráčů apod. názorně ukáže význam a vývoj herního rozhraní. Nejvýznamnějším rysem herního rozhraní je pak interaktivita, které se bude věnovat významná část práce. Tato vlastnost nejlépe vynikne při srovnání počítačové hry s dalším příkladem dominantního média v současné době, filmem. Pro obě média existuje silná skupina „profesionálních“ uměleckých kritiků, v jejichž textech lze najít významné reflexe a pokusy vystihnout specifika obou médií. Na základě analýzy těchto textů se práce bude snažit popsat, podle čeho diváci a hráči posuzují film nebo hru a jaké vlastnosti a kvality od těchto médií očekávají. Rozdíl mezi filmem jako médiem „starým“ a počítačovou hrou jako novým médiem nelze vysvětlit bez podrobnějšího zkoumání interaktivity jako specifika herního rozhraní, a předběžně bych ho nazval jako rozdíl mezi silou narativu a interaktivity.

Asi se těď ptáte, proč jsem tuto anotaci zveřejnil, když vlastně zatím nepřináši nic nového a objevného? Protože se na Vás obracím s prosbou o pomoc. Chtěl bych, aby má práce vycházela z živé skutečnosti a proto mě zajímají veškeré Vaše podněty, vše smysluplné, co vás k tomuto problému napadne. Odkazy na texty, vlastní zážitky a zkušenosti, vlastní teorie. Budu Vám vděčen za každý odkaz nebo nápad.

Radost

Aktuality | datum28.12.04 | 3563x | Poslat e-mailem

Diskuze:Počítačová hra jako nedílná součást informační společnosti

... pokud jste dočetli až sem, tak máte u Ferdy červený puntík
Zprávy z golfu