Hledání
Archiv
Další články z rubriky
Kontakt

Kritika číselných soustav

Pokrok jde dopředu. Všechno se zlepšuje, zdokonaluje, zjednodušuje. Už neměříme v palcích a stopách, geniální vědci zavedli SI. Super. Ale pořád ještě něco není dostatečně zjednodušeno a unifikováno. Kilometr má tisíc metrů, gram tisíc kilogramů, ale co třeba taková hodina? Nebo stupeň úhlu?

V současnosti používáme děsivý počet číselných soustav:

  • desítková - většinou
  • šedesátková - počet vteřin v minutě, počet minut v hodině
  • čtyřiadvacítková - počet hodin ve dne
  • dvanáctková - počet hodin v půlce dne (na ručičkových hodinách) a počet měsíců v roce
  • čtyřková - sever, jih, západ, východ nebo nahoru, dolů, doleva, doprava atd.
  • třistašedesátková - měření úhlů (počet stupňů v kruhu)
  • čtyřstovková - počítáme-li v gradech místo ve stupních
  • sedmičková - počet dnů v týdnu

Pro všechny tyto číselné soustavy používáme deset číslic. Takže efektivně jde počítat pouze v desítkové - jakmile se rozchází počet číslic a řád číselné soustavy, pak máme problém. Při normálním počítání v desítkové soustavě (o desítkovém číselném základu) je 2 krát 10 jednoduše 20 (stačí změnit první číslici), 10 na druhou 100 (pouze přidáme nulu) atd. Např. při výpočtu času je 20 minut krát 10 rovno 3 hodiny 20 minut (3,3333 hodin). Kolikrát mě naštvalo, když jsem si chtěl mikrovlnku nastavit na minutu a půl a když jsem zmáčknul jedničku a pětku, tak to dělalo minutu a 50 vteřin.

Proč používáme deset číslic? Protože máme deset prstů. Je to triviální, ale je to tak. Přitom desítka není zrovna ideální číslo. Je sice dělitelná pěti, ale to celkem nic neznamená, protože co se vyskytuje v pěti? Tuto výhodu oceníme tak akorát my nekromanti při výpočtu, kolik mrtvol je třeba dát ke každému rohu pentagramu.

Zásadní nevýhodou desítky je její nedělitelnost čtyřmi. To znemožňuje použít desítkovou soustavu pro měření jakéhokoliv cyklického procesu nebo jevu (den, kruh…). Cokoliv opakujícího si totiž zobrazíme do podoby kruhu, který rozdělíme na čtyři části (a pak případně drobněji). Nedělitelnost třemi tak závažná není, ale trojka je rozhodně používanější než pětka.

Jaká číselná soustava by tedy byla ideální? Je jasné, že musí mít stejný číselný základ (počet číslic) jako řád. Číslo by nemělo být příliš velké (tak max. 20), ale ani ne příliš malé (minimálně tak 6). A hned tu máme úplně ideální číslici! 12! Dvanáctka je dělitelná dvěma, třemi, čtyřmi a šesti (a jednou a dvanácti; pochopitelně). Při zavedení dvanáctkové číselné soustavy (o dvanáctkovém základu) by se vše razantně zjednodušilo.

Dvanáctková soustava při počítání času

Novou jednotku času můžeme nazvat třeba chron. Odpovídá dvěma současným hodinám. 12 chronů dá dohromady den - odpovídající jednomu dekachronu. Chrony by se dále dělily na decichrony, centichrony atd. Tedy na hodinách by nemuselo být, kolik je hodin, minut a vteřin. Postačilo by pouze jedno číslo se zápisem i za desetinou čárkou. Například místo 4 hodiny, 9 minut, 6 vteřin (záměrně používám čísla menší než deset, aby nedocházelo k zmatkům) by jsme měli 2,07583333 chronů. No dobře, to nevypadá moc hezky, ale pochopitelně by se počítalo v celých centichronech či milichronech. Tedy třeba 2,07.

Lepší by asi bylo nepoužívat standardní číslice. Místo nich budeme brát písmena v abecedě. Tedy A je 1, B 2 atd. až K je rovno 11. Místo dvanáctky píšeme 0 (stejně jako v desítkové soustavě, když má desítkový základ). Tedy B x A0 = B0 a A0 na B je A00 (což znamená při starém počítání 2 x 12 = 24 a 122 = 144). Teoreticky bychom také měli nahradit pojmy decichron, centichron apod., ale to snad mást nebude.
Den má A0 chronů, chron má A0 decichronů atd. Kdo dříve vstával třeba v 8 hodin 15 minut bude teď vstávat v D,ABE chronu, ale spíš si nařídí budík jen na D,A.

S rokem a týdny je už větší problém. Sice máme A0 (12) měsíců, ale bohužel nejsou všechny stejně dlouhé. Nemůžeme je tedy nazvat něcochrony. Ale aspoň můžeme mluvit o Átém měsíci, Ltém měsíci atd. A když něco bude trvat dva roky, tak to zapíšeme jako B0 měsíců a ne trapně J 24. Jaro bude tvořit A/D roku - tedy 0,C atd.

Sedmidenní týden je tak zafixován a včleněn do náboženství, že to půjde asi těžko změnit. Ideální by byl z hlediska výpočtů dvanáctidenní týden, ale to by se nikomu asi nechtělo. Šestidenní vypadá už lépe - je to F0 chronů, takže polovina hektochronu. Čtyři dny by se mohlo pracovat, dva odpočívat. Mně by to nevadilo.

Dvanáctková soustava při počítání úhlů

Základní jednotku nazvěme dejme tomu čak. Kruh má A0 čaků. Dělí se na čtvrtiny (kvadranty) po C čacích. 90o - pravý úhel - je C čaků, 180o odpovídá F čakům. Můžeme jednoduše označit 0 čaků jako východ, C čaků jako sever, F čaků západ a A0 čaků jih. Odstřelovači by už také nemuseli úmorně vysvětlovat, že je někdo na 7 hodinách.

Dvanáctková soustava tedy může spojit všechny číselné soustavy uvedené na začátku (kromě sedmičkové). Jedinou nevýhodou by byla nemožnost počítat na prstech. Žáci v základní škole by to měli těžší. Ale třeba se tím naučí nespoléhat se na žádné materiální pomůcky a bude to tak lepší. A když si vezmou, kolik problémů jim odpadne v geometrii, tak můžou být jedině rádi.

Někteří lidé už si začali uvědomovat výhody dvanáctky. Už mnoho let říkám, proč na vleku neprodávají permanentky na 12 jízd. Z toho se dá zkombinovat jízda dvojice, tříčlenné skupiny i čtyřčlenné skupiny. A vida, minulý rok je zavedli. Teda zatím jenom ve Vysokém, ale třeba i jinde. Hurá

Autor má své vlastní stránky na http://necron.slanyfree.net

Necron

Přátelé | datum20.11.04 | 2303x | Poslat e-mailem

Diskuze:Kritika číselných soustav

... pokud jste dočetli až sem, tak máte u Ferdy červený puntík
Zprávy z golfu